• Katalóg

gava

VLASTNOSTI PROFILOVÉHO SYSTÉMU
A KONŠTRUKCIE VCHODOVÝCH DVERÍ:

red line

Hliníkový profilový systéms prerušeným tepelným mostom
Hliníkový profilový systém
s prerušeným tepelným mostom
Stavebná hĺbka 77mm, rovnakápre rám aj krídlo v celej ploche
Stavebná hĺbka 77mm, rovnaká
pre rám aj krídlo v celej ploche
Dverný systém špeciálne vyvinutý a výhradne určený pre dverné krídla s obojstranne prelepenou výplňou Dverný systém špeciálne vyvinutý a výhradne určený
pre dverné krídla s obojstranne prelepenou výplňou
Rám a krídlo s prelepenou výplňou v celej ploche dverí obojstranne zarovnané Rám a krídlo s prelepenou výplňou
v celej ploche dverí obojstranne zarovnané
Tri tesnenia (2x dorazové, 1x komôrkové stredové), tri tesnenia aj v oblasti dverného prahu Tri tesnenia (2x dorazové, 1x komôrkové stredové),
tri tesnenia aj v oblasti dverného prahu
Izolačné vložky v stredovej komore profilov Izolačné vložky v stredovej komore profilov
Súčiniteľ prestupu tepla jednokrídlových dverí 1100 x 2100 mm Ud = 0,89 W/m2.K Súčiniteľ prestupu tepla jednokrídlových dverí
1100 x 2100 mm Ud = 0,89 W/m2.K
Klzné prerušenie tepelného mosta krídla odolávajúce priehybom vplyvom teplotných zmien Klzné prerušenie tepelného mosta krídla
odolávajúce priehybom vplyvom teplotných zmien
Tuhosť profi lov vysokých dverných krídiel zvyšovaná podľa veľkosti krídla Tuhosť profi lov vysokých dverných krídiel
zvyšovaná podľa veľkosti krídla
Dverné krídlo obojstranne prelepené platňami dvernej výplne Dverné krídlo obojstranne prelepené
platňami dvernej výplne
Obojstranné olemovanie dverného krídla dizajnovými krycími lištami Obojstranné olemovanie dverného krídla
dizajnovými krycími lištami
Vrstvená konštrukcia jadra dverného krídla odolávajúca priehybom a zlepšujúca akustické vlastnosti Vrstvená konštrukcia jadra dverného krídla odolávajúca
priehybom a zlepšujúca akustické vlastnosti
Eliminácia prenosu dilatačných síl z povrchovej vrstvy do nosnej časti dverí Eliminácia prenosu dilatačných síl z povrchovej vrstvy
do nosnej časti dverí
Nízky prah s prerušeným tepelným mostom a nášlapným protišmykovým tesnením Nízky prah s prerušeným tepelným mostom
a nášlapným protišmykovým tesnením

red line

VLASTNOSTI A PREVEDENIE ZASKLENÍ DVERNÉHO KRÍDLA A SVETLÍKOV:

  Zasklenia vo výplniach izolačnými štvorsklami s Ug = 0,5 W/m2.K
Zasklenia vo výplniach izolačnými 
štvorsklami s Ug = 0,5 W/m2.K
  Vymeniteľné prevedenie zasklení výplní
Vymeniteľné prevedenie zasklení výplní
  Rámiky vymeniteľných zasklení v rovine platne výplne
Rámiky vymeniteľných zasklení
z interiérovej strany v rovine platne
výplne nenarúšajúce dizajn výplne
  Bezpečnostné opatrenie znemožňujúce pretlačenie zasklenia do interiéru
Bezpečnostné opatrenie znemožňujúce 
pretlačenie zasklenia do interiéru
  Zasklenia v rámových prísvetlíkoch izolačnými trojsklami s Ug =0,6 W/m2.K
Zasklenia v rámových prísvetlíkoch
izolačnými trojsklami s Ug =0,6 W/m2.K
   Dištančné rámiky izolačných zasklení „teplé“ na báze plastov, farba šedá Dištančné rámiky izolačných zasklení
„teplé“ na báze plastov, farba šedá