• Katalóg

gava


Možnosti vsadenia dverných výplní:

red line

GAVAtango vchodové dvere
Vchodové dvere
s výplňou obojstranne
prekrývajúcou krídlo
Vchodové dvere s klasickou
dvernou výplňou vsadenou
do dverného krídla
Vchodové dvere s výplňou
jednostranne z exteriéru
prekrývajúcou krídlo
Zvislý rez
dverami
Obojstranne prekryté dverné krídlo - rez profilom Vložená dverná výplň - rez profilom Jednostranne prekryté dverné krídlo - rez profilom


   
  Interiérový
pohľad
Interiérový
pohľad
Interiérový
pohľad
Pohľad na
celé dvere  
Obojstranne prekryté dverné krídlo
Vložená dverná výplň Jednostranne prekryté dverné krídlo
  Exteriérový pohľad Exteriérový pohľad Exteriérový pohľad
       
 Dodávateľ GAVAtango vchodové dvere

GAVAplast - dverné výplne

GAVAplast - dverné výplne

GAVA plast divízia GAVA tango je dodávateľ celých vchodových dverí. Dodávanie je riešené za pomoci predajnej siete. Predaj priamo koncovému zákazníkovi sa neuskutočňuje.
GAVA plast je dodávateľ dverných výplní, nie celých vchodových dverí. Dverné výplne sa dodávajú výrobcom/predajcom vchodových dverí, ktorí ich vkladajú do svojich dverných krídel.
GAVA plast je dodávateľ dverných výplní, nie celých vchodových dverí. Dverné výplne sa dodávajú  výrobcom/predajcom vchodových dverí, ktorí ich jednostranne nalepia na svoje dverné krídla.
Delenie
zodpovednosti 
Zodpovednosť za montáž a nastavenie dverí nesie firma, ktorá montáž uskutočnila. Zodpovednosť za výrobok a jeho funkčné vlastnosti pri správnej montáži a nastavení nesie výrobca GAVA plast divízia GAVA tango. Zodpovednosť za výrobok prechádza na dodávateľa vchodových dverí koncovému zákazníkovi. Dverná výplň je v tomto prípade ľahko zameniteľná. Zodpovednosť za celý výrobok prechádza na dodávateľa vchodových dverí koncovému zákazníkovi. Upozorňujeme, že v tomto prípade je dverná výplň neoddeliteľne spojená s dverným krídlom. Toto spojenie znemožňuje riešiť problém s prevzatím dvernej výplne a uzavretím objektu. Vlastnosti dvernej výplne sú ovplyvnené vlastnosťami celých dverí ako takých.

red line