• Katalóg

gava

VLASTNOSTI A PREVEDENIE VÝPLNE DVERNÉHO KRÍDLA:

Optimálne zladenie miery bezpečnosti a užívateľského komfortu vchodových dverí je závislé na návykových režimoch a požadovanej bezpečnosti jeho užívateľov. Stáva sa však, že užívatelia nedokážu špecifi kovať svoje budúce požiadavky, ktoré preto bývajú časom premenlivé. Prípadne užívatelia v čase osádzania dverí ani nie sú známi... Pripravili sme pre Vás možnosti ako sa s tým inteligentne vysporiadať: Mechanické ovládanie dverí prevedením
vonkajšieho kovania na strane exteriéru / interiéru:
Kľučka –
Kľučka
Guľa –
Kľučka
Madlo –
Kľučka

Madlo -
Madlo

Kľučka - Kľučka Guľa - kľučka Madlo / Kľučka Madlo / Madlo
Vnútorne kovanie vchodových dverí
Trojbodový zámok „automat“: štandard
Ikona A 1x jazýčková strelka
Ikona B 1x jazýčková hlavná závora
Ikona C 2x hákové doplnkové závory
(spodná avrchná) s aktivačným magnetom
Ikona D Prepínač D/N režimov zámku neponúka sa štandard
  Denný (D) režim:
 • Zatváranie / zabuchnutie len na jazýčkovú strelku
  (funkcia „automat“ nektívna)
 • Pre zamknutie potrebné prepnúť do nočného režimu

V kombinácii s elektromechanickým zámkom
umožňuje elektrické kontrolované otváranie dverí
alebo voľný priechod zacvakávaním dverí.
  Nočný (N) režim:
 • Zatváranie / zabuchnutie jazýčkovú strelku
  a dve hákové závory (funkcia „automat“ aktívna)
 • Zamknutie na všetky 3 závory
V každom momente sú dvere istené na 3 body.
Neumožňuje využívanie funkcií elektromechanického
zámku. Pre maximálnu bezpečnosť odporúčame
zamykanie dverí na kľúč.
Ikona E Elektromechanický zámok neponúka sa štandard
  Pre multifunkčnosť denných
režimov zámku v stave:
 
 • elektricky nezapojenom zaaretovanom:
ako pevný protikus zámku
 
 • elektricky nezapojenom odaretovanom:
ako zacvakávač pre prechádzanie bez kľúčov v D režime
 
 • elektricky zapojenom zaaretovanom naviac:
pre elektricky riadené otváranie dverí v D režime
  Možnosti otvorenia
zatvorených dverí z exteriéru:
Kľučkou

Kľúčom


Kľúčom

Aktiváciou elektrozámku

Zatlačením (pri D režime
s odaretovaným elektrozámkom)
   
 
  Možnosti otvorenia
zatvorených dverí z interiéru:
Kľučkou

Kľúčom

Gombíkovou
vložkou zámku
(na želanie)
Kľúčom

Aktiváciou
elektrozámku

Zatlačením
(pri D režime
s odaretovaným
elektrozámkom)

Gombíkovou
vložkou zámku
(na želanie)
   
 
 
Ikona F Prídavné istiace body na strane závesov na želanie